Respiratoire kinesitherapie

Autogene drainage

Door middel van het gebruik van autogene drainage leren we de patiënt actief en efficiënt het slijm te verzamelen en op te hoesten.

Er wordt een correct ademhalingspatroon aangeleerd, zowel preventief als curatief.


Indicaties:

Baby’s en jonge kinderen: RSV-infecties, acute en chronische bronchitis, longinfecties,…

Volwassenen en ouderen: COPD, acute en chronische bronchitis, hyperventilatie, revalidatie na long- of hartoperaties,…

Schuiven naar boven