Algemene kinesitherapie en revalidatie

Behandeling van acute en chronische nek- en rugproblemen;


Velen van ons, ongeacht de leeftijd, worden op een bepaald moment geconfronteerd met acute en/of chronische rugklachten.

Dit vereist een zeer specifieke en individueel verschillende aanpak vermits heel veel factoren hier een invloed op hebben;

medische letsels (reumatoïde arthritis, artrose, groeistoornissen, zenuwletsels, …)
ongezonde levensstijl
psychologische oorzaken
– 

Door middel van manuele technieken, oefentherapie, houdingscorrectie en ergonomisch advies wordt de acute pijn behandeld en trachten we de chroniciteit te doorbreken en te voorkomen. Vooral dit laatste vraagt een grote participatie en blijvende inspanning van de patiënt.

Begeleiding en revalidatie bij;


Posttraumatische revalidatie
(ten gevolge van een val/ongeval):

  • Overbelastingssletsels, breuken, spier/peesscheuren, kruisband- of meniscusletsel,…

Postoperatieve revalidatie

  • Prothesen, verplaatste breuken, peeshechtingen, reconditionering na ingrijpende operaties (bv. hartoperatie)

Valpreventie en gangrevalidatie bij ouderen

Schuiven naar boven